Bu dosyada tiyatro alanında devam eden eğitim araştırma çalışmaları yer almaktadır.