16 Mayıs 2024 Perşembe 19.30 – Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu

Çokkültürlü İmparatorluk başkenti İstanbul, yakın zamana kadar sahnelerinde farklı dillerin konuşulduğu, tiyatro salonlarında kültürel çoğulculuğun hayat bulduğu bir şehirdi. 2007-2017 yılları arasında BGST içerisinde faaliyet gösteren Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk Çalışma Grubu olarak pek çok kereler bu etkinlikleri yürüten grupları Boğaziçi Üniversitesi’nde ağırlama, oyunlarını sahnelerimizde izleme ve temsilcilerini söyleşilerde dinleme fırsatlarını bulmuştuk. Daha sonra bu organizasyonlar Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günlerini organize etmek için bir araya gelmiş bir komite tarafından yürütüldü. Bir süredir gerçekleştiremediğimiz bu buluşmayı bu yıl yeniden hayata geçirmek ve İstanbul’da anadilde sahneleme faaliyetlerinin son dönemdeki durumunu bizzat bu pratikleri yürütmüş ve yürütmeye devam eden kişilerin ağzından dinlemek amacındayız.

Bu bağlamda İstanbul’da anadilde faaliyet gösteren tiyatroların temsilcilerini bir panelde buluşturarak İstanbul’da farklı dillerde yürütülen sahneleme pratiklerinin dünü, bugünü ve yarını üzerine sohbet etmeyi planlıyoruz. Etkinliğin bir bölümünü de gelecekte geliştirilecek ortak projelere ilham kaynağı olması dileğiyle çok-dilli bir tetral performansa ayırmayı amaçlamaktayız.

Umarız etkinliğimiz İstanbul sahnelerinde kültürel çoğulcu yaklaşımların güçlenmesine küçük de olsa bir katkı sağlar.

Moderatör: Fırat Güllü
Konuşmacılar: Boğos Çalgıcıoğlu, İzzet Bana, Kosta Kortidis, Berfin Zenderlioğlu